Apps > Paid Apps > Education

Hravé učení
MAFRA, a.s.

March 2nd, 2015Price: $3.99

Category: Education

Released: Mar 02, 2015

Version: 1.0.0

Size: 478 MB

Language: Czech

Seller: MAFRA, a.s.

+

Requirements:Hravé učení by MAFRA, a.s.

Hravé učení ScreenshotsDescription

Obshl interaktivn sada pro ncvik zkladnch znalost pro dti ve vku od 0 do 5 let.
Hrav a zbavn forma, s prvodnmi ilustracemi Venduly Hegerov.
Aplikace m hlasovou navigaci pro dti, ozvuen je v naprost vtin dtskmi hlasy.

NAUE SE ZVTKA
Vce ne 40 zvtek ze statku, z lesa, z louky, z dungle.
Obsahuje zkladn informace: zvuk, kter vydvaj, nzev samce, samice a mldte, m jsou uiten lidem, co maj rda, charakteristick vlastnosti a zbavn video.

NAU SE PRVN SLOVA
Aneb nau m mluvit. Obsahuje 10 sad obrzk s vce ne stovkou prvnch slov. Ve ozvueno. Motivan nstroj pro dt, prohl si obrzky, me vyhledvat podle vaich pokyn a opakuje sprvn vslovnost. Tmata: rodina, tlo, obleen, u stolu, hraky, domov, hit, dopravn prostedky, hygiena, poas.

NAU SE BARVY
Dt poznv a chpe pojem barvy na rznch pkladech. V testovac sti zkou, zda rozpozn sprvnou barvu podle vyenho nzvu.

NAU SE SLA
Dtti pedkldme v rznch variantch poet prvk a piazujeme k pedstav potu konkrtn slovku. Sekce m 2 sti, vukovou a testovac, kde dt samo pot a piazuje sprvnou slovku. Dlen sel na 1-10, 11-20, 10-100 a zbavnou testovac st.

NAU SE PSMENKA
Sekce nabz zkladn sadu psmen, vukov set ke kadmu psmenu obsahujc pklady slov zanajc psmenem, tdn malch a velkch psmen, bsniku pro konkrtn psmeno. Zvltn sekc jsou psmena s diakritikou. Obsahuje i interaktivn test na oven, zda dt rozpoznv prvn psmeno konkrtnho slova.

NAU SE POHDKY A PSNIKY
kadla v nkolika sekcch, zbavn, abecedn, pohybov, jazykolamy, obrzkov kanky a velikonon. Jsou ozvuen, s hudebnm podkladem.
Pohdky obsahuj nkolik jednoduchch pohdek pro nejmen. Pracuj s principem minimalizovan informace spojen s obrzkem tak, aby nedolo k pehlcen dtte. Jsou ozvuen a obsahuj jednoduch animace, ppadn statick obrzky.
Psniky nabzej zklad nejznmjch psniek pro nejmen, opt propojen obrzku, jednoduch animace a hudby.

HRAJ SI
Jednoduch hry pro nejmen, pesouvej zvtka na sprvn stny, rozhbej se zpodnm stavebn stroje, vpus do moe nov ivoichy.

NAU SE PEOVAT O ZDRAV
Nejprve dt zjiuje, jak peovat o sti svho tla - vlasy, nos, ui, zuby, tlo, ruce, bko. V dal zase jak by mlo sprvn peovat o druh, o nemocnou maminku. I pi je poteba dt nauit, prv p dt projevuje sprvn lsku. Na pkladech m dt posoudit co je sprvn a co ne, co mamince pome a m j pit. V posledn sekci se dt seznamuje s lkaskou ordinac a poznv jednotliv nstroje.


CommentsUS iTunes, App Store, iBookstore, and Mac App Store

Become a fan of the Games Virtual Empire Store on Facebook for exclusive offers, the inside scoop on latest and most exclusive iPhone, iPad & iPod apps.